Результати наукових досліджень працівників кафедри публікуються в закордонному виданні Journal of Sustainable Development of Transport and Logistics

На кафедрі виконується науково-дослідна робота "Розробка теоретичних основ удосконалення транспортної системи м. Тернополя". (№ державної реєстрації 0117U002239)