Наукова робота на кафедрі транспортних технологій та механіки здійснюється в напрямку дослідження шляхів вдосконалення транспортної інфрастурктури, оптимізації транспортних потоків, визначення залишкового ресурсу елементів транспортних засобів при дії агресивних середовищ, логістиці та інших наукових напрямах.

   Результати наукових досліджень працівників кафедри публікуються в закордонному виданні Journal of Sustainable Development of Transport and Logistics

         На кафедрі виконують дві науково-дослідні роботи:

- "Розробка теоретичних основ удосконалення транспортної системи м. Тернополя". (№ державної реєстрації 0117U002239)

- "Піlвищення ефектвності формування якісних показників робочих поверхонь деталей машин" (№ державної реєстрації 0115U002454)

 

Головні наукові публікації працівників кафедри можна переглянути за посиланням