• Етапи трудової діяльності.

  У 1999 році закінчив Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя і отримав диплом магістра за спеціальністю “Металорізальні верстати та системи”. У 2006 році закінчив Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя і отримав диплом спеціаліста за спеціальністю “Менеджмент організацій”. Проходив стажування в ТНЕУ, ДП «Головний навчально-методичний центр» Держігрпромнагляду, ТОВ «ОСП Корпорація Ватра», ЛНТУ. Кандидат технічних наук з 2008 року. Вчене звання доцента кафедри менеджменту підприємницької діяльності присвоєно у 2011 році. Стаж роботи 13,5 років, в т.ч. педагогічної роботи у вищих закладах – ІІІ-ІV рівня акредитації – 13,5 років, в ТНТУ – 13,5 років.

  • Дисципліни, які викладає.

     Основи теорії транспортних процесів і систем, Автоматизована система управління на транспорті. Має 192 публікації, з них 85 наукових, 107 навчально-методичного характеру. Брав участь у роботі 29 наукових конференцій. Член редколегії міжнародних наукових журналів: «Journal of Globalization and Business Management» та «European Business & Management»Керівник НДР ВК 38-12 «Організаційно-економічний механізм управління ресурсним потенціалом підприємств сфери послуг в умовах трансформаційної економіки» (номер державної реєстрації 0112U002208).

  •  Напрями наукової діяльності.

   Дослідження питань ресурсозбереження на підприємствах, створення нової науки «Ресурсономіка», економічні й організаційні заходи з ресурсозбереження, сучасні транспортні системи, самоустановлювальні різальні інструменти.

 

Профіль у Google Scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=5bVS3kgAAAAJ

Профіль у Scopus http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=57189366994

ORCID 0000-0001-8983-2580

ResearcherID: B-3139-2012

ResearchGate - https://www.researchgate.net/profile/Yuriy_Vovk2