• Етапи трудової діяльності.

В 2004 році закінчила Зборівський технікум ТДТУ імені Івана Пулюя та отримала диплом молодшого спеціаліста з відзнакою за спеціальністю «Бухгалтерський облік».

З вересня 2004 року до липня 2010 року навчалася в ТНТУ імені Івана Пулюя, де здобула вищу освіту за спеціальністю «Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів».

З 2011 року працювала лаборантом на кафедрі технічної механіки, сільськогосподарських машин і транспортних технологій ТНТУ, з грудня 2012 року розпочала діяльність як здобувач наукового ступеня.

В липні 2015 року переведена на посаду провідного інженера цієї ж кафедри та вступила на очну форму навчання до аспірантури за спеціальністю 05.05.11 – Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва.

У 2016 році успішно захистила кандидатську дисертаційну роботу на тему “Обґрунтування параметрів енергозберігаючого приводу косарки сегментно-пальцевої”.

На даний час працює провідним інженером кафедри транспортних технологій ТНТУ та асистентом за сумісництвом

  • Дисципліни, які викладає.

- основи економіки транспорту,

- пасажирські перевезення,

- логістика.

  • Напрями наукової діяльності.

Енергозбереження та підвищення надійності транспортних і сільськогосподарських машин; оптимізація операцій в процесі автомобільних перевезень.

 

  • Профіль у Google Scholar