Наукова робота на кафедрі транспортних технологій та механіки здійснюється в напрямку дослідження шляхів вдосконалення транспортної інфрастурктури, оптимізації транспортних потоків, визначення залишкового ресурсу елементів транспортних засобів при дії агресивних середовищ, логістиці та інших наукових напрямах.

 

Основні наукові публікації працівників кафедри можна переглянути за посиланням

   

Результати наукових досліджень працівників кафедри публікуються в закордонному виданні Journal of Sustainable Development of Transport and Logistics 

 

 

         На кафедрі виконують дві науково-дослідні роботи:

- ініціативна науково-дослідна робота "Розробка теоретичних основ удосконалення транспортної системи м. Тернополя". (№ державної реєстрації 0117U002239)

- ініціативна науково-дослідна робота "Підвищення ефектвності формування якісних показників робочих поверхонь деталей машин" (№ державної реєстрації 0115U002454)

- держбюджетна науково-дослідна робота "Розробка методів прогнозування довговічності та оцінки технічного стану металоконструкцій машин для внесення добрив"