АКРЕДИТАЦІЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

 

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 09.06.2017 року № 1093-А «Про проведення акредитаційної експертизи» експертна комісія Міністерства освіти і науки України в період з 19 по 21 червня 2017 року у складі:

- голова комісії Поліщук Володимир Петрович – завідувач кафедри транспортних систем та безпеки дорожнього руху Національного транспортного університету, доктор технічних наук, професор; Голова Науково - методичної комісії №14 з транспорту та сервісу Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України;

- член комісії Замойський Степан Михайлович – доцент кафедри транспортних технологій та засобів агропромислового комплексу Подільського державного аграрно -технічного університету, кандидат технічних наук, доцент; член підкомісії зі спеціальності 275 – Транспортні технології (за видами) Науково-методичної комісії №14 з транспорту та сервісу Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України здійснила акредитаційну експертизу підготовки здобувачів вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.070101 «Транспортні технології (за видами транспорту)» галузі знань 0701 «Транспорт і транспортна інфраструктура» у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя.

 

  

Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами акредитаційної експертизи можна завантажити за посиланням