В Подільському державному аграрно-технічному університеті в рамках проведення чергової акредитаційної експертизи підготовки фахівців з спеціальності 275 «Транспортні технології (Автомобільний транспорт)» за другим (магістерським) рівнем з 12 по 14 лютого 2018 року працювали експертні комісії.

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України №106л від 02.02.2018 року експертні комісії працювали в складі:

  • Войтов Віктор Анатолійович, завідувач кафедри транспортних технологій і логістики Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка, доктор технічних наук, професор, голова комісії;

  • Попович Павло Васильович, завідувач кафедри транспортних технологій та механіки Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, доктор технічних наук, професор

Експерти розпочали роботу із знайомства з адміністрацією ПДАТУ, ректором Іванишиним Володимиром Васильовичем.

Під час перевірки експерти ознайомились з роботою кафедр університету, матеріально-технічною базою, викладацьким складом, студентами та методичним забезпеченням навчального процесу.

За результатами роботи комісія сформувала експертні висновки та порівняльні таблиці дотримання вимог забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти.