В Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя закінчився кількаденний семінар «Система управління якістю в освітній організації ISO 9001:2015 (IWA 2), в якому взяв участь доцент кафедри транспортних технологій Дзюра Володимир Олексійович. Принципи управління якістю. Розроблення і впровадження».

Проводить захід фахівець з питань впровадження систем управління за міжнародними стандартами ISO майже з 20-річним досвідом у даній галузі, директор ТОВ «ІСО Партнер» Топольницький Олександр Григорович.

Семінар відбувається в рамках «Програми розроблення, впровадження та сертифікації системи управління якістю (СУЯ) університету». Основне завдання семінару — підготувати працівників університету за програмою «Підготовка внутрішніх аудиторів системи управління якістю ISO 9001:2015. Принципи проведення аудитів у відповідності ISO 19011».

Слухачі навчального семінару отримують теоретичні знання та практичні навички з роз’яснення вимог стандарту ДСТУ ISO 9001:2015 (IWA 2), щодо впровадження системи управління якістю в ТНТУ згідно з вимогами даного стандарту, учасників також навчають проведенню внутрішніх аудитів, менеджменту ризиків, моніторингу та аналізуванню результативності та ефективності систем управління якістю (СУЯ).