МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

Міжнародна діяльність кафедри технічної механіки та сільськогосподарських машин спрямована на налагодження співпраці із закордонними вищими навчальними закладами (ВНЗ) – партнерами, пошук, вивчення і застосування кращого світового досвіду науково-дослідної та навчально-методичної роботи, розширення мобільності науково-педагогічних працівників і студентів, адаптація до європейських та світових стандартів вищої освіти із збереженням кращих напрацювань національної освіти, підвищення іміджу кафедри, факультету та університету в Україні та за її межами.

Основними напрямами діяльності кафедри в розрізі міжнародного співробітництва є :

• залучення науково-педагогічних працівників, магістрів та аспірантів до участі у міжнародних проектах;

• співробітництво з міжнародними освітніми установами та агенціями;

• викладання для іноземних громадян в університеті;

• організація стажувань, підвищення кваліфікації викладачів та студентів, професійної практики студентів за кордоном;

• використання міжнародного досвіду в навчально-методичній та культурно-виховній роботі;

• сприяння науковій співпраці з іноземними колегами.

Загалом кафедра співпрацює з 5 закордонними ВНЗ - партнерами.

 

УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНИХ ПРОЕКТАХ

 

Балтійська університетська програма (BUP)

Викладачі кафедри співпрацюють з Балтійською університетською програмою (BUP) – це мережа з 225 університетів та інших інститутів в галузі вищої освіти, розташованих в регіоні Балтійського моря. BUP створює та координує курси для бакалаврів і магістрів інститутів-членів і спонсорує спільні проекти, орієнтовані на стабільний розвиток в регіоні. Програма заснована в 1991 році. Робота мережі координується Секретаріатом BUP, що працює в Центрі сталого розвитку Університету Упсала (Швеція). Основними напрямками програми є питання сталого розвитку, охорони довкілля та демократії в регіоні Балтійського моря. Мета – підтримка ключової ролі, яку університети відіграють в демократичному, мирне та сталий розвиток. Це досягається шляхом розробки університетських курсів, а також участі в реалізації проектів співробітництва з органами влади, муніципалітетами та ін. Університети-учасники (центри) представляють країни, які знаходяться в басейні Балтійського моря або за його межами, у тому числі Україна, Білорусь, Німеччина, Кіпр, Латвія, Литва, Норвегія, Польща, Росія, Словаччина, Фінляндія, Чеська Республіка, Швеція, Естонія.

 

Співпраця з Лодзінською політехнікою

У листопаді 2014 року в Лодзінській політехніці відбулося укладання угоди з ТНТУ ім. Івана Пулюя про співпрацю. Політехніка Лодзі – один із провідних вищих навчальних закладів Польщі. Сьогодні в університеті діють 9 факультетів, понад 20 тисяч студентів опановують 120 різноманітних спеціальностей. Університет активно співпрацює з багатьма вищими навчальними закладами Євросоюзу. Документ передбачає щорічний обмін студентами, читання спецкурсів викладачами обох університетів, стажування аспірантів і докторантів, проведення спільних наукових конференцій та симпозіумів, підготовку спільних проектів для фінансування через національні і міжнародні фонди тощо.

 

Подвійні дипломи

Розвиток спільних програм є одним з магістральних напрямків розвитку міжнародного співробітництва кафедри. Тому для університету актуальним залишається питання розширення сфери співробітництва ВНЗ з іноземними партерами, зокрема створення і впровадження програм подвійних дипломів. На сьогодні функціонує освітня магістерська програма з Державним університетом “Люблінська Політехніка”, з Опольською політехнікою, на стадії завершення програма у Лодзі (Польща). Студенти мають можливість отримати два дипломи почергово навчаючись у ТНТУ та ВНЗ партнері. Узгоджується освітня Україно-німецька програма підготовки бакалаврів (Університет прикладних наук, м. Шмалькальден, Німеччина). Планується розпочати набір студентів на цю програму з 2018/2019 року. Щороку зростає кількість студентів, які проходять стажування та практику закордоном. Студенти проходить практику у компанії “Устронянка”, м. Устронь, по програмі “Аполло” (Німеччина), по програмі об’єднання “Німецька селянська спілка” та по програмі “Агроімпульс” (Швейцарія). Перед проходженням практики студенти мають можливість пройти курси польської чи німецької мов. Викладачі кафедри щорічно приймають участь у міжнародних конференціях, які організовують ВНЗ партнери.

 

Стажування за кордоном

Кожного року студенти кафедри транспортних технологій та механіки в рамках університетських програм проходять виробничі практики та стажування за кордоном. Зокрема за програмою Асоціації “Аполло” (Німеччина), об’єднання “Німецька селянська спілка” (Німеччина), за програмою “Агроімпульс” (Швейцарія), Асоціації аграрних підприємств “Кі-Франс” (Франція), на підприємствах компанії “Устронянка” – одного із лідерів на ринку безалкогольних напоїв у Польщі. Крім набутих спеціальних знань студенти мають змогу отримати величезний досвід міжнародного культурного спілкування та побувати з екскурсіями у Чехії в її столиці Празі, та польських містах Вроцлаві, Кракові тощо. Результатами стажування є можливість перейняття досвіду навчання у німецьких навчальних закладах, отримання від виробників сільськогосподарської техніки навчальних матеріалів по конструкції машин, перейняття досвіду із впровадження екологічно чистого землеробства. Викладачі кафедри щорічно приймають участь у міжнародних конференціях, які організовують закордонні ВНЗ – партнери.