Освітня програма підготовки бакалавра зі спеціальності 275 Транспортні технології випускника ТНТУ

Освітня програма підготовки магістра зі спеціальності 275 Транспортні технології випускника ТНТУ