Навчальний план підготовки бакалавра з галузі знань 27 "Транспорт"

Навчальний план підготовки бакалавра (за скороченим терміном підготовки) з галузі знань 0701 "Транспорт і транспортна інфраструктура" за напрямом 6.070101 "Транспортні технології"